1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
SPØRGSMÅL:
1) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Mikkel Dencker (DF):
Mener ministeren, at et årligt honorar på 125.000 kr. er for højt til de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er indvalgt i bestyrelsen for et fælleskommunalt vandselskab, når man tager i betragtning, at vandselskabet selv anslår, at der er en mødefrekvens i bestyrelsen på fem-seks møder årligt?
(Spm. nr. S 258).
2) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at regeringens parlamentariske grundlag, Enhedslisten, støtter den militante gruppe Antifascistisk Aktion, der åbenlyst anvender politisk vold som virkemiddel?
(Spm. nr. S 244, skr. begr.).
3) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til det ridende politi?
(Spm. nr. S 245).
4) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Finder ministeren det rimeligt, at to svenske mænd, som er blevet dømt for væbnet røveri i Danmark og siden prøveløsladt og udvist fra landet, kort tid efter kan vende tilbage til Danmark og begå endnu et groft røveri, som oplyst på TV 2/Nord den 18. oktober 2012?
(Spm. nr. S 264).
5) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Hvad vil ministeren gøre for at forhindre, at udenlandske statsborgere dømt for grov kriminalitet, som er blevet prøveløsladt og udvist fra Danmark, kort tid efter udvisningen vender tilbage hertil for at begå ny kriminalitet, som det skete den 11. september, da to svenske statsborgere, der tidligere er dømt og udvist fra Danmark efter et væbnet røveri mod en guldsmed, begik røveri mod Nørresundby Bank, som oplyst på TV 2/Nord den 18. oktober 2012?
(Spm. nr. S 265).
6) Til social- og integrationsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Vil ministeren indskærpe over for landets kommuner, at afgørelser truffet af de sociale nævn skal efterleves straks, og at man i kommunen ikke blot kan sætte afgørelsen på standby i den tid, hvor kommunen kører en ankesag ved Ankestyrelsen eller ved domstolene?
(Spm. nr. S 220).
7) Til handels- og investeringsministeren af:
Anni Matthiesen (V):
Vil ministeren sikre, at den norske told, som er blevet pålagt hortensia, bliver fjernet?
(Spm. nr. S 246).
8) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Har ministeren fortsat en »drøm om et sundhedsvæsen uden privathospitaler« og dermed en drøm om et sundhedsvæsen, hvor det offentlige har monopol på al sygehusbehandling?
(Spm. nr. S 260).
9) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Vil ministeren redegøre for, om ministeren fuldstændig kan afkræfte, at regeringen vil indføre øget brugerbetaling for hørehæmmede danskere?
(Spm. nr. S 262).
10) Til forsvarsministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Vil ministeren redegøre for sin holdning til en undersøgelse af sagen om det såkaldte videoklip fra »Operation Green Desert«, og herunder oplyse, hvorfor ministeren ønsker sagen undersøgt i den kommende undersøgelseskommission om Irak?
(Spm. nr. S 259).
11) Til forsvarsministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at de oplysninger om »Operation Green Desert«, som blev forelagt ministeren i uge 41, ikke blev drøftet med forsvarsforligskredsen fredag den 12. oktober 2012?
(Spm. nr. S 261).
12) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Christian Langballe (DF):
Hvilke initiativer vil ministeren tage med henblik på, at økonomien bag byggeriet af en stormoské på Vibevej bliver undersøgt, og at regnskaberne bliver gjort offentligt tilgængelige, og hvad vil ministeren gøre for at sikre, at det ikke er det iranske præstestyre, som kommer til at kontrollere den forkyndelse og religiøse propaganda, som kommer til at udgå fra stormoskeen?
(Spm. nr. S 263, skr. begr.).
13) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Christian Langballe (DF):
Vil ministeren forklare, hvorfor folkekirkemedlemmers egenbetaling til gravsteder er steget så eksplosivt inden for de sidste år, som det er tilfældet, og mener ministeren ikke, at det er urimeligt set i lyset af, at langt de fleste har betalt kirkeskat gennem et langt liv?
(Spm. nr. S 266, skr. begr.).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0