1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Per Clausen (EL):
Vil ministeren i forlængelse af angrebet på lærernes arbejdstidsregler igangsætte andre koordinerede angreb sammen med KL på andre grupper af offentligt ansattes løn- og arbejdsforhold?
(Spm. nr. S 1554).
2) Til finansministeren af:
Per Clausen (EL):
Mener ministeren, at systematiske og koordinerede angreb på de offentligt ansattes løn- og arbejdsforhold er vejen til at skabe en bedre offentlig service?
(Spm. nr. S 1556).
3) Til justitsministeren af:
Inger Støjberg (V):
Vil ministeren oplyse, om han før Ekstra Bladets afsløringer havde kendskab til, at kriminelle udlændinge på tålt ophold ikke overholder reglerne for tålt ophold i Danmark?
(Spm. nr. S 1563).
4) Til justitsministeren af:
Inger Støjberg (V):
Hvad agter ministeren at gøre fremadrettet for at undgå, at kriminelle udlændinge på tålt ophold fortsat ikke overholder reglerne for tålt ophold i Danmark?
(Spm. nr. S 1564).
5) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Hvad kan ministeren oplyse om, hvornår præcis arbejdet gik i gang med det reviderede skøn over, hvor mange ledige der stod til at miste deres dagpengeret?
(Spm. nr. S 1543).
6) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Hvad kan ministeren oplyse om, hvornår præcis Finansministeriet blev involveret i arbejdet med det reviderede skøn over, hvor mange ledige der stod til at miste deres dagpengeret?
(Spm. nr. S 1544).
7) Til social- og integrationsministeren af:
Mette Hjermind Dencker (DF):
Er ministeren bekendt med de misforhold, der har præget familieplejen i Hjørring Kommune i forbindelse med kritik af døgncenteret Motellet og det private dagtilbud Drejepunktet, og som har fået massiv omtale i Nordjyske Stiftstidende, og hvilke tanker gør ministeren sig i den anledning?
(Spm. nr. S 1545).
8) Til social- og integrationsministeren af:
Mette Hjermind Dencker (DF):
Er ministeren indstillet på at ændre rammerne for kommunernes familiepleje, således at det ved hjælp af løbende og hyppige evalueringer udarbejdet i samarbejde med folkeskolerne sikres, at anbragte børn passer deres skolegang?
(Spm. nr. S 1549).
9) Til social- og integrationsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvad er ministerens holdning til forholdene på Handicapcenter København, en enhed under Københavns Kommunes socialforvaltning, der gennem flere år har været præget af massive fejl og svigt, med frustrerede børn og forældre til følge, og vil ministeren gå ind i sagen, så forholdene kan blive normaliseret?
(Spm. nr. S 1546, skr. begr.).
10) Til social- og integrationsministeren af:
Eyvind Vesselbo (V):
Mener ministeren, at der med udgangspunkt i den aktuelle situation er brug for en øget indsats på det sociale område med det formål at undgå en fortsat optrapning af bandekonflikten?
(Spm. nr. S 1547).
11) Til social- og integrationsministeren af:
Eyvind Vesselbo (V):
Har ministeren til hensigt at opprioritere den tidlige sociale indsats i familier, daginstitutioner og skoler med særlig fokus på de områder og miljøer, hvor bandekriminaliteten er mest udbredt, for at forebygge rekrutteringen til banderne?
(Spm. nr. S 1548).
12) Til social- og integrationsministeren af:
Hans Andersen (V):
Hvad mener ministeren om, at lovens krav om dokumentation ifølge Københavns socialborgmester (Politiken, den 30. marts 2013) står i vejen for, at Københavns Kommune kan nedbringe ventetiden for og sikre en ordentlig behandling af familier med børn med autisme?
(Spm. nr. S 1567).
13) Til social- og integrationsministeren af:
Hans Andersen (V):
Hvad synes ministeren er en rimelig behandlingstid for sager om tilskud til familier med børn med handicap?
(Spm. nr. S 1569).
14) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Jane Heitmann (V):
Hvad er ministerens holdning til danskernes stigende medicinforbrug?
(Spm. nr. S 1542).
15) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Hvordan mener ministeren, at danske læger udskriver medicin for at påvirke aktiekurser på bekostning af deres patienters helbred, siden ministeren vil forbyde læger at købe aktier i selskaber, der producerer lægemidler, og har ministeren ikke tillid til myndighedernes godkendelse af læger, der ønsker at investere i medicinalbranchen, hvor lægerne kun får en tilladelse, hvis Sundhedsstyrelsen vurderer, at aktieposten ikke gør dem inhabile i deres faglige virke som læge?
(Spm. nr. S 1570).
16) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Hvordan mener ministeren, at en læge kan påvirke aktiekursen for Novo Nordisk ved at udskrive medicin fra det børsnoterede selskab, nu, hvor ministeren mener, at læger tilgodeser selskaber, de selv har aktier i, på bekostning af patientsikkerheden?
(Spm. nr. S 1572).
17) Til forsvarsministeren af:
Nikolaj Villumsen (EL):
Mener ministeren, at Danmark har levet op til sit moralske ansvar over for de afghanske tolke ved at forsøge at undgå et arbejdsgiveransvar – og dermed på længere sigt at give asyl til et større antal personer, som det skete med de irakiske tolke i 2007 – når Danmark i modsætning til andre lande har valgt at indskyde henholdsvis en enhed under det britiske militær (Labour Support Unit) og et privat firma fra USA (Mission Essential Personnel) mellem det danske militær og tolkene, og vil ministeren anbefale en anden konstruktion ved fremtidige danske militærinterventioner?
(Spm. nr. S 1562. Medspørger: Frank Aaen (EL)).
18) Til forsvarsministeren af:
Nikolaj Villumsen (EL):
Hvilke elementer mener ministeren, der skal indgå i det »evalueringsforløb med forsvaret« i sagen om de afghanske tolke, som ministeren bebudede i dagbladet Information den 4. april 2013?
(Spm. nr. S 1565. Medspørger: Frank Aaen (EL)).
19) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Fatma Øktem (V):
Anerkender ministeren, at homoseksuelle fra etniske minoritetsmiljøer er en særlig udsat gruppe sammenlignet med f.eks. kristne og etnisk danske homoseksuelle?
(Spm. nr. S 1568, skr. begr.).
20) Til ministeren for udviklingsbistand af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Anser ministeren det som værende rimeligt, at Danmark yder over 6.000 kr. om året i udviklingsstøtte pr. statsborger, når eksempelvis USA blot donerer 590 kr. pr. indbygger, Tyskland donerer 900 kr. pr. indbygger, og vort naboland Sverige donerer omkring 3.400 kr. pr. indbygger?
(Spm. nr. S 1571).
21) Til ministeren for udviklingsbistand af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Har ministeren ikke forståelse for, at der er flere og flere danske skatteborgere, som har svært ved at forstå regeringens prioritering, når man bruger flere danske skattekroner i udlandet og sparer på kernevelfærden herhjemme?
(Spm. nr. S 1573).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0