Forespørgsel til justitsministeren om ytringsfrihed og den personlige frihed i Danmark.
Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) m.fl.
(Anmeldelse 19.02.2013. Fremme 21.02.2013. Forhandling 05.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 48 af Jan E. Jørgensen (V), Martin Henriksen (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 49 af Ole Hækkerup (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Sanne Rubinke (SF) og Pernille Skipper (EL)).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt. (Elektronisk register over dopingsanktionerede).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 16.01.2013. 1. behandling 24.01.2013. Betænkning 13.03.2013. 2. behandling 04.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Forlængelse af beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og fremstillere af lydoptagelser, ophør af aftale om overdragelse af en udøvende kunstners rettigheder, udøvende kunstneres ret til årligt supplerende vederlag m.v.).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 23.01.2013. 1. behandling 31.01.2013. Betænkning 20.03.2013. 2. behandling 04.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Regulering af kvælstofkvoten og indberetning af plantedække m.v.).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 07.02.2013. 1. behandling 19.02.2013. Betænkning 04.04.2013).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om Valgretskommissionens anbefalinger.
Af Jan Johansen (S), Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Lars Dohn (EL), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 08.02.2013. Fremme 19.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier. (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse med et medlem udpeget af Grønlands Råd for Menneskerettigheder og ændring af kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse).
Af udenrigsministeren (Villy Søvndal).
(Fremsættelse 20.03.2013).
Udenrigsministerens redegørelse om Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).
(Anmeldelse 20.03.2013. Redegørelsen givet 20.03.2013. Meddelelse om forhandling 20.03.2013).
Forslag til lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 13.03.2013).
Forslag til lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 03.04.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0