1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 13.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd. (Bedre samarbejdsmuligheder, lempelse af udvalgsstrukturen, nye regler om fælles menighedsråd, forenkling af arbejdsgange m.v.).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 13.03.2013).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Hvordan vurderer ministeren, at det nuværende indvandringsmønster vil påvirke bandemiljøet i fremtiden?
(Spm. nr. S 1399).
2) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Er det efter ministerens opfattelse sikkert, at regeringens ændring af den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år ikke har haft nogen indflydelse på de kriminelle banders rekruttering af nye medlemmer og hjælpere?
(Spm. nr. S 1407).
3) Til transportministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Er ministeren tilfreds med det arbejde, som Banedanmark har udført i forbindelse med reparation af den påsejlede jernbanebro over Limfjorden for snart et år siden, og agter ministeren at placere et ansvar i ministeriet eller hos Banedanmark for den meget kraftige forsinkelse af reparationen, der har haft meget store konsekvenser for nordjyderne?
(Spm. nr. S 1409. Medspørger: Preben Bang Henriksen (V)).
4) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Louise Schack Elholm (V):
Hvad ligger til grund for regeringens kursskifte i forhold til nedrivningspuljen, som regeringen tidligere har afvist gang på gang?
(Spm. nr. S 1410).
5) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Louise Schack Elholm (V):
Hvilken betydning har nedrivningspuljen for lovforslaget om ændring af fordeling af byfornyelsesmidlerne, som blev vedtaget tidligere i indeværende folketingsår?
(Spm. nr. S 1411).
6) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Er ministeren enig i, at det er vildledning af Folketinget, når hun i et svar til Beskæftigelsesudvalget den 13. december 2013 oplyser, at »Det er ikke muligt at sige præcist, hvor mange der faktisk vil opbruge dagpengeretten i de enkelte måneder«, når topembedsmænd i hendes eget ministerium ifølge Ekstra Bladet den 15. marts 2013 allerede den 5. december vidste, at langt flere stod til at ryge ud af dagpengesystemet end forventet?
(Spm. nr. S 1406).
7) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at regeringen først den 10. januar 2013 erkendte, at 17.000-23.000 mennesker forventedes at ryge ud af dagpengesystemet – eller op til næsten dobbelt så mange som forudsagt i akutpakken – når ministeren, ifølge oplysninger i Ekstra Bladet den 15. marts 2013, allerede den 17. december 2012 havde fået forelagt oplysninger om, at op til 23.000 personer stod til at miste deres dagpenge?
(Spm. nr. S 1408).
8) Til forsvarsministeren af:
Jakob Ellemann-Jensen (V):
Når ministeren i et interview til TV 2 Nyhederne om de afghanske tolke, der arbejder for de danske styrker i Afghanistan, udtaler, at »jeg synes, at det vigtige er, at vi tager os af dem, vi har et ansvar overfor«, hvorledes forestiller ministeren sig da, at den danske regering skal tage sig af tolkene?
(Spm. nr. S 1402).
9) Til forsvarsministeren af:
Jakob Ellemann-Jensen (V):
Vil ministeren gøre rede for, hvorledes problemstillingen omkring de tolke, forsvaret anvender i Afghanistan, er anderledes end problemstillingen omkring de tolke, forsvaret anvendte i Irak indtil 2007?
(Spm. nr. S 1403).
10) Til forsvarsministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Hvad forventer ministeren sig af den redegørelse om de afghanske tolke, som ministeren har iværksat, og hvad er ministerens vurdering med hensyn til, hvornår Folketinget kan forvente, at redegørelsen foreligger?
(Spm. nr. S 1404).
11) Til forsvarsministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at ministeren tre gange i uge 11 har givet Folketinget og offentligheden oplysninger, der senere har vist sig ikke at være korrekte, og kan ministeren garantere, at der i den pågældende sag om de afghanske tolke ikke er andre af de oplysninger, som ministeren har videregivet til offentligheden eller Folketinget, der ikke er korrekte?
(Spm. nr. S 1405).
12) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Christian Langballe (DF):
Vil ministeren uddybe sin sammenligning mellem Vatikanet og Iran, som han fremsatte i forbindelse med pavens udnævnelse?
(Spm. nr. S 1412).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0