Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 24.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 28.02.2013. 2. behandling 14.03.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 10.01.2013. 1. behandling 18.01.2013. Betænkning 26.02.2013. 2. behandling 14.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om større ledelsesbeføjelser til skoleledelserne.
Af Merete Riisager (LA) m.fl.
(Fremsættelse 29.11.2012. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 12.03.2013).
Forslag til lov om ændring af regionsloven og lov om kommunernes styrelse. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om adgang til at budgettere med generelle reserver).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 10.01.2013. 1. behandling 25.01.2013. Betænkning 14.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ændret anvendelse af ikke indløst pant, som kan indtægtsføres af et selskab m.v., der har eneret til at drive en pant- og returordning, og sikkerhedsstillelse for pant og gebyrer).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 12.03.2013).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 28.02.2013).
Forslag til lov om Offerfonden.
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 28.02.2013).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 28.02.2013).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Tempo 100-busser på motorvej og civile prøvesagkyndige i politiet).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 13.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven. (Gennemførelse af bestemmelser i forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen) om beføjelser, sanktioner og offentliggørelse samt udrulning af fjernaflæste elmålere m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 13.03.2013).
Forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 27.02.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0