Forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne. (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 27.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 27.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og forskellige andre love. (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 27.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Kriminalpræventive sociale indsatser).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 27.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S. (Ændrede must carry-regler, DR's adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder, afskaffelse af radiolicensen og genindførelse af forbud mod produktplacering samt ophævelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S m.v. som led i gennemførelse af medieaftale for 2012-2014).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 06.02.2013).
Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 01.03.2013).
Forslag til lov om investeringsforeninger m.v.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 01.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. (Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 01.03.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0