1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Kirsten Brosbøl (S), Zenia Stampe (RV), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Troels Ravn (S), Leif Lahn Jensen (S), Rasmus Prehn (S), Pia Kjærsgaard (DF), Pernille Vigsø Bagge (SF) og Brian Mikkelsen (KF).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse.
Forespørgsel til justitsministeren om ny offentlighedslov.
Af Pia Adelsteen (DF), Pernille Skipper (EL) og Simon Emil Ammitzbøll (LA).
(Anmeldelse 10.10.2012).
Forespørgsel til skatteministeren om grænsehandel.
Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.10.2012).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om brug af løntilskud.
Af Bent Bøgsted (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.10.2012).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan samt for afrapportering herom).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
(Fremsættelse 03.10.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser m.v. for statslige institutioner og virksomheder m.v.).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 03.10.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om folkekirkens økonomi. (Ændret procedure ved besættelse af provstestillinger, høringsret til provstiudvalget ved besættelse af stillinger som provst, udvidelse af provstiudvalgets sammensætning og ændring af provstiudvalgets valg- og funktionsperiode).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 10.10.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Gennemførelse af ændringsdirektiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012).
Forslag til lov om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler. (Gennemførelse af direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner samt ændring af rentesatsen i visse formueretlige love).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om behandling af personoplysninger, lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, lov om hittegods og lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering. (Overførsel af personoplysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 03.10.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S samt fusionsskatteloven. (Fremgangsmåde ved anskaffelse af rullende materiel, generel garantistillelse, bestyrelsessammensætning, mulighed for DSB og Naviair til at fusionere skattefrit med helejede datterselskaber, konsekvensændringer som følge af selskabsloven m.v.).
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 03.10.2012. (Omtrykt)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0