Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2012.
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 28.02.2013. 2. behandling 12.03.2013).
Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2013.
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 19.02.2013. 2. behandling 12.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om almene boliger m.v. (Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger og udlejning af almene boliger til virksomheder m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 11.01.2013. Betænkning 26.02.2013. 2. behandling 12.03.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(2. behandling 12.03.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Landsbyggefondens medfiniansiering af Center for Boligsocial Udvikling).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(2. behandling 12.03.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. (Midlertidig genhusning, forenkling vedrørende skillevægsarbejder og udbetaling af ungdomsboligbidrag m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(2. behandling 12.03.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.02.2013. 2. behandling 28.02.2013).
Forslag til lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.02.2013. 2. behandling 28.02.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til menighedsråd, lov om valgmenigheder og lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. (Valgret og valgbarhed i pastorater med flere sogne samt udvidet adgang til brug af folkekirkens kirker m.v.).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 18.01.2013. Betænkning 20.02.2013. 2. behandling 12.03.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 10.01.2013. 1. behandling 18.01.2013. Betænkning 26.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 24.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 28.02.2013).
Forslag til lov om finansielle rådgivere.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 27.02.2013).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister. (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 27.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Mere effektivt klagesystem på udbudsområdet og præcisering af retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 27.02.2013).
Forslag til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 27.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester. (Styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 27.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger. (Uddannelseskrav i forbindelse med husdyrhold, gruppevis levering af slagtesvin, obligatorisk digital kommunikation om forhåndsanmeldelse af eksport af levende dyr m.v. og tilsyn med personer, der yder dyrlæger bistand).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 28.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ændring af revisionsbestemmelse m.v.).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 28.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af forbuddet mod bestemte hunderacer m.v.
Af Per Clausen (EL) og Pernille Skipper (EL).
(Fremsættelse 05.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en selvfinansierende etableringsordning for yngre fiskere.
Af Thomas Danielsen (V), René Christensen (DF), Mette Bock (LA) og Lene Espersen (KF).
(Fremsættelse 05.02.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0