1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
1) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener ministeren stadig som i en kronik i Politiken af 20. august 2012 om nedsættelse af selskabsskatten, at det er et tvivlsomt sigte, hvis man vil ruste virksomhederne til international konkurrence ved hjælp af en lavere selskabsskat?
(Spm. nr. S 1277).
2) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvilke forhold har gjort, at ministeren har ændret opfattelse, for så vidt angår nedsættelse af selskabsskatten, fra efteråret 2012, hvor Venstre foreslog det, men hvor regeringen afviste forslaget, og til i dag, hvor regeringen selv fremsætter forslag om lavere selskabsskat?
(Spm. nr. S 1278).
3) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvorfor mener ministeren, at så alvorlige sager som pædofilisager skal kunne forældes?
(Spm. nr. S 1315).
4) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at en indsat, der er dømt for vold med døden til følge, løslades med en reststraf på mere end 1.000 dage, sådan som det ifølge TV 2 den 22. februar 2013 er sket i forhold til en af de toneangivende medlemmer af den storkøbenhavnske bandesammenslutning, LTF – Loyal to Familia?
(Spm. nr. S 1316).
5) Til skatteministeren af:
Henning Hyllested (EL):
Hvordan forholder ministeren sig til, at den teknologi, som var forudsat i udbuddet af et system til opkrævning af lastbilafgifter i Danmark, baserede sig på en kendt teknologi (GNSS-baseret positionering), der i dag bruges i Tyskland, Slovakiet og Ungarn og er ved at blive indført i Frankrig og Belgien?
(Spm. nr. S 1206).
6) Til skatteministeren af:
Henning Hyllested (EL):
Vil ministeren oplyse, hvorfor regeringen valgte at udbyde systemet til opkrævning af danske lastbilafgifter som OPP-projekt med deraf følgende fordyrelse af de årlige omkostninger til driften af systemet?
(Spm. nr. S 1207).
7) Til beskæftigelsesministeren af:
Hans Andersen (V):
Hvorfor mener ministeren, at der skal være forskel på ydelsen, afhængigt af om man er henholdsvis uddannelsesparat eller aktivitetsparat, jf. regeringens udspil om en reform af kontanthjælpssystemet?
(Spm. nr. S 1284).
8) Til beskæftigelsesministeren af:
Hans Andersen (V):
Hvilke krav vil ministeren stille til en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager, for at denne kan modtage den høje ydelse?
(Spm. nr. S 1285).
9) Til beskæftigelsesministeren af:
Inger Støjberg (V):
Er det »integrationspålæg«, der er omtalt i regeringens forslag til kontanthjælpsreform, ikke efter ministerens opfattelse identisk med de eksisterende regler, hvor det allerede i dag er muligt at aktivere en indvandrer i et tilbud med danskundervisning og trække i kontanthjælpen, såfremt den ledige ikke møder op?
(Spm. nr. S 1306).
10) Til beskæftigelsesministeren af:
Inger Støjberg (V):
Vil det at omdøbe aktivering af indvandrere til »integrationspålæg« efter ministerens mening have en positiv beskæftigelseseffekt, og forventer ministeren, at alene det at omdøbe indsatsen vil opveje de massive negative konsekvenser, regeringens afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og starthjælpen har haft for beskæftigelsen blandt indvandrere i Danmark?
(Spm. nr. S 1307).
11) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Fatma Øktem (V):
Hvordan mener ministeren, at en mobiltelefon-app, en undersøgelse af kønsroller og en udvidelse af en oplysningskampagne – tiltag, der nævnes i Redegørelse/Perspektiv- og Handlingsplan 2013 – kan mindske den ekstreme grad af social kontrol og få indvandrerkvinderne ud på det danske arbejdsmarked?
(Spm. nr. S 1322).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0