1) Spørgsmål om meddelelse af orlov og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Mai Henriksen (KF).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Forslag til lov om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. (Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 17.01.2013. Betænkning 21.02.2013. 2. behandling 26.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger efter forældreorlov og præcisering af beskyttelsen ved mindre gunstig behandling).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 17.01.2013. Betænkning 20.02.2013. 2. behandling 26.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser.
Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.
(Fremsættelse 23.10.2012. 1. behandling 11.12.2012. Betænkning 05.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om placering af statslige arbejdspladser i hele landet.
Af Eva Kjer Hansen (V) og Mai Henriksen (KF) m.fl.
(Fremsættelse 26.10.2012. 1. behandling 11.12.2012. Betænkning 19.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 29.11.2012. 1. behandling 29.01.2013. Betænkning 21.02.2013).
Forslag til lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.02.2013).
Forslag til lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om lettelse af regnskabsreglerne for små og mellemstore virksomheder.
Af Kim Andersen (V) og Brian Mikkelsen (KF) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om lettelse af erhvervslivets administrative byrder.
Af Kim Andersen (V) og Brian Mikkelsen (KF) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2012).
Forslag til lov om ændring af byggelov og lov om bygnings- og boligregistrering. (Indførelse af mål for sagsbehandlingstiden for byggesager (servicemål), indførelse af en certificeringsordning for transportable konstruktioner, øget mulighed for indhentning af oplysninger i forhold til forebyggelse af ulykker i bygninger m.v. og udvidet registrering af varmeinstallationer m.v. i medfør af BBR-loven m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 20.02.2013).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om det stigende antal personer uden for arbejdsstyrken.
Af Anders Samuelsen (LA) m.fl.
(Anmeldelse 06.02.2013. Fremme 08.02.2013).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om det stigende bureaukrati i den offentlige sektor.
Af Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 07.02.2013. Fremme 19.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 17.01.2013).
Forslag til folkebeslutning om, at efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag udbetalt på gunstige vilkår i perioden fra den 2. april 2012 til den 1. oktober 2012 ikke må have indflydelse på beregning af kontanthjælp.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) m.fl.
(Fremsættelse 29.01.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om jobgaranti.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.02.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0