Forespørgsel til justitsministeren og social- og integrationsministeren om religionsfriheden i Danmark.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 21.02.2013).
Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet.
Af Peter Skaarup (DF) m.fl.
(Anmeldelse 29.11.2012. Fremme 04.12.2012. Forhandling 21.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 34 af Peter Skaarup (DF), Karsten Lauritzen (V) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 35 af Ole Hækkerup (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Pernille Skipper (EL)).
Forespørgsel til statsministeren om den grønlandske økonomi.
Af Ellen Trane Nørby (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Villum Christensen (LA) og Lars Barfoed (KF).
(Anmeldelse 11.12.2012. Fremme 13.12.2012. Forhandling 21.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 36 af Flemming Møller Mortensen (S), Ellen Trane Nørby (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Steen Gade (SF), Finn Sørensen (EL), Villum Christensen (LA), Lars Barfoed (KF), Sara Olsvig (IA), Doris Jakobsen (SIU), Edmund Joensen (SP) og Sjúrður Skaale (JF)).
Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om sikring af kvaliteten på de videregående uddannelser.
Af Rosa Lund (EL) og Pernille Skipper (EL).
(Anmeldelse 10.01.2013. Fremme 15.01.2013. Forhandling 21.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 38 af Mette Reissmann (S), Esben Lunde Larsen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Uffe Elbæk (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Villum Christensen (LA) og Mai Henriksen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 37 af Rosa Lund (EL)).
Forespørgsel til udenrigsministeren om retstilstanden i Kommunistkina.
Af Søren Espersen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 15.01.2013. Fremme 17.01.2013. Forhandling 22.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 39 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 40 af Søren Pind (V), Jeppe Kofod (S), Rasmus Helveg Petersen (RV), Steen Gade (SF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Lene Espersen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 41 af Nikolaj Villumsen (EL)).
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 29.11.2012. 1. behandling 13.12.2012. Betænkning 29.01.2013. 2. behandling 21.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. (Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 17.01.2013. Betænkning 21.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger efter forældreorlov og præcisering af beskyttelsen ved mindre gunstig behandling).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 17.01.2013. Betænkning 20.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 20.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af jernbanespor, omladefaciliteter m.v. på Hirtshals Havn samt udbygning af jerbaneinfrastrukturen i baglandet.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 17.01.2013).
Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen.
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 07.02.2013).
Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 07.02.2013).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 07.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en acontoerstatning til ofre for kriminalitet.
Af Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF) m.fl.
(Fremsættelse 18.12.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0