Forespørgsel til transportministeren om priserne på kollektiv transport.
Af Kristian Pihl Lorentzen (V), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 10.01.2013. Fremme 15.01.2013. Forhandling 19.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 30 af Kristian Pihl Lorentzen (V), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 31 af Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Andreas Steenberg (RV), Jonas Dahl (SF) og Henning Hyllested (EL)).
Forespørgsel til justitsministeren om høring om den ny offentlighedslov. (Hasteforespørgsel).
Af Pernille Skipper (EL), Pia Adelsteen (DF) og Simon Emil Ammitzbøll (LA).
(Anmeldelse 08.02.2013. Fremme 19.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 32 af Pernille Skipper (EL), Pia Adelsteen (DF) og Simon Emil Ammitzbøll (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 33 af Jan E. Jørgensen (V), Julie Skovsby (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Tom Behnke (KF)).
Forespørgsel til justitsministeren om ytringsfrihed og den personlige frihed i Danmark.
Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) m.fl.
(Anmeldelse 19.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 29.11.2012. 1. behandling 13.12.2012. Betænkning 29.01.2013).
Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet.
Af Peter Skaarup (DF) m.fl.
(Anmeldelse 29.11.2012. Fremme 04.12.2012).
Forespørgsel til statsministeren om den grønlandske økonomi.
Af Ellen Trane Nørby (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Villum Christensen (LA) og Lars Barfoed (KF).
(Anmeldelse 11.12.2012. Fremme 13.12.2012).
Forslag til lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien.
Af europaministeren (Nicolai Wammen).
(Fremsættelse 05.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 07.02.2013).
Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om sikring af kvaliteten på de videregående uddannelser.
Af Rosa Lund (EL) og Pernille Skipper (EL).
(Anmeldelse 10.01.2013. Fremme 15.01.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0