Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og forsvarsministeren om danske hjemvendte soldater og PTSD.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Nikolaj Villumsen (EL).
(Anmeldelse 07.02.2013).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om det stigende bureaukrati i den offentlige sektor.
Af Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 07.02.2013).
Forespørgsel til justitsministeren om høring om den ny offentlighedslov.
Af Pernille Skipper (EL), Pia Adelsteen (DF) og Simon Emil Ammitzbøll (LA).
(Anmeldelse 08.02.2013).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om Valgretskommissionens anbefalinger.
Af Jan Johansen (S), Erling Bonnesen (V), Morten Marinus (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Lars Dohn (EL), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 08.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og straffeloven. (Udførsel af skydevåben m.v. til civil brug til lande uden for EU, lempelse af kontrolordningen for visse hardball- og paintballvåben m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 06.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en kritisk gennemgang af internationale konventioner og aftaler, som begrænser Danmarks muligheder for at føre en selvstændig udlændingepolitik.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 04.12.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om fradrag for etableringsomkostninger ved tilslutning til højhastighedsforbindelse.
Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven. (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 06.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Regulering af kvælstofkvoten og indberetning af plantedække m.v.).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 07.02.2013).
Forespørgsel til transportministeren om priserne på kollektiv transport.
Af Kristian Pihl Lorentzen (V), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 10.01.2013. Fremme 15.01.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0