Forespørgsel til justitsministeren om ekstremismen i det danske samfund.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 05.02.2013).
Forespørgsel til social- og integrationsministeren om retssikkerhed ved sager om socialt bedrageri.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 05.02.2013).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren og social- og integrationsministeren om kommunernes efterlevelse af love, regler og ankepraksis.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 14.12.2012. Fremme 18.12.2012. Forhandling 05.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 26 af Karina Adsbøl (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 27 af Eyvind Vesselbo (V) og Benedikte Kiær (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 28 af Maja Panduro (S), Liv Holm Andersen (RV), Anne Baastrup (SF), Finn Sørensen (EL) og Leif Mikkelsen (LA)).
Forespørgsel til statsministeren om omfanget af regeringens svar på spørgsmål om storskalaloven. (Hasteforespørgsel).
Af Kristian Thulesen Dahl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 05.02.2013. Fremme 05.02.2013. Forhandling 06.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 29 af Kristian Thulesen Dahl (DF), Gitte Lillelund Bech (V), Leif Mikkelsen (LA) og Per Stig Møller (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. (Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 15.01.2013. Betænkning 31.01.2013. 2. behandling 05.02.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om indretning m.v. af visse produkter.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 04.12.2012. Betænkning 23.01.2013. 2. behandling 05.02.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 13.12.2012. Betænkning 24.01.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov.
Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 23.10.2012. 1. behandling 30.11.2012. Betænkning 23.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 31.01.2013).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere. (Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 30.01.2013).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte. (Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjent m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 31.01.2013).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktionssystemet for overtrædelser af reglerne om kontrolapparatet og forhøjelse af gebyrer for udstedelse af kørekort m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 30.01.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om større ledelsesbeføjelser til skoleledelserne.
Af Merete Riisager (LA) m.fl.
(Fremsættelse 29.11.2012).
Forslag til lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg.
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 30.01.2013. (Omtrykt)).
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede sikkerhedsbestemmelser og indførelse af ny teknologi til sikring af asfalt- og vejarbejdere.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 17.12.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om omstrukturering af ordningen om rejsetidskompensation gældende for jernbanerejser.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af au pair-ordningen.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) m.fl.
(Fremsættelse 02.11.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) m.fl.
(Fremsættelse 30.11.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0