Forslag til lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne. (Ændringer i forbindelse med overgang til elektronisk kundgørelse af retsforskrifter på Færøerne).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 04.12.2012. Betænkning 16.01.2013. 2. behandling 24.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 18.12.2012. 1. behandling 11.01.2013. Betænkning 22.01.2013. 2. behandling 24.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Mere fleksible regler for befordringsgodtgørelse til Folketingets medlemmer).
Af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom (RV) og Anne Baastrup (SF).
(Fremsættelse 13.12.2012. 1. behandling 18.01.2013. Betænkning 23.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 29.11.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om en analyse af reglerne om kommunal deponering.
Af Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Fremsættelse 11.12.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om indskrænkning af perioden for affyring af fyrværkeri.
Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0