Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om allergi.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 22.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb. (Spildevandsforsyningsselskabers opkrævning af bidrag til selskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 10.01.2013. Betænkning 17.01.2013. 2. behandling 22.01.2013. Tillægsbetænkning 23.01.2013).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Økonomisk støtte til tandproteser til personer med epilepsi).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 19.12.2012. 1. behandling 10.01.2013. Betænkning 17.01.2013. 2. behandling 22.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. (Differentierede og øgede afgifter ved forhandling af lægemidler til produktionsdyr til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 19.12.2012. 1. behandling 10.01.2013. Betænkning 17.01.2013. 2. behandling 22.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 18.12.2012. 1. behandling 11.01.2013. Betænkning 22.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne. (Ændringer i forbindelse med overgang til elektronisk kundgørelse af retsforskrifter på Færøerne).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 04.12.2012. Betænkning 16.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. (Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften samt visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 14.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt. (Elektronisk register over dopingsanktionerede).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 16.01.2013).
Forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed.
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 16.01.2013).
Forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 16.01.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0