1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
SPØRGSMÅL:
1) Til statsministeren af:
Claus Hjort Frederiksen (V):
Vil statsministeren redegøre for, i hvilket omfang statsministeren, regeringen og centraladministrationen har været involveret i arbejdet med den grønlandske storskalalov, og om loven har været drøftet på møder i regeringen inden lovens vedtagelse i det grønlandske Landsting?
(Spm. nr. S 900, skr. begr.).
2) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Jacob Jensen (V):
Er det ministerens opfattelse, at danske virksomheder ikke bør have fokus på vækst og profit?
(Spm. nr. S 901).
3) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Erling Bonnesen (V):
Hvilke fynske virksomheder eller organisationer mener ministeren har modarbejdet regeringen?
(Spm. nr. S 903).
4) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Hvordan mener ministeren, at en virksomhed bedst bidrager til vækst i samfundet, hvis det ikke er ved at skabe overskud til virksomheden?
(Spm. nr. S 910).
5) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Vil ministeren på baggrund af ministerens udtalelser til Kjerteminde Avis komme med eksempler, som kan understøtte ministerens påstand om, at danske virksomheder modarbejder regeringens vækstinitiativer?
(Spm. nr. S 911).
6) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Er det ministerens vurdering, at det vil gavne erhvervsudviklingen på småøerne, såfremt alle danske småøer udstyres med moderne og tidssvarende bredbåndsdækning?
(Spm. nr. S 914).
7) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvem er det i erhvervslivet, som efter ministerens opfattelse har en interesse i, at regeringen ikke skal lykkes med at få gennemført sin politik?
(Spm. nr. S 902).
8) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Erling Bonnesen (V):
Vil ministeren her i Folketingssalen offentligt erklære, at de udmeldinger, ministeren gav til fynsk presse og senere gentog i landsdækkende medier, om, at erhvervslivet modarbejder regeringen, var en alvorlig fejl, der rokker ved tilliden, og hvor stor skade mener ministeren, det vil påføre erhvervslivet og dermed væksten?
(Spm. nr. S 904).
9) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Hvordan mener ministeren, at det kan være i en virksomheds interesse at undlade at optimere sin indtjening ved at modarbejde regeringens politik?
(Spm. nr. S 912).
10) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Når ministeren til TV 2 udtaler, at »jeg savner egentlig bare, at vi i fællesskab i Danmark tager krisen alvorligt, og så ikke gør krisen værre end den er«, mener ministeren så vitterlig, at krisen er talt op og bevidst overdrevet?
(Spm. nr. S 916).
11) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvad er ministerens holdning til opkrævning af penge under bordet ved udlejning af lejeboliger, og hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre sig, at lejelovens § 6 vedrørende opkrævning af penge under bordet ved udlejning overholdes?
(Spm. nr. S 919).
12) Til social- og integrationsministeren af:
Anne-Mette Winther Christiansen (V):
Er ministeren enig i direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrups, bekymring, når han om regeringens kommende lovforslag om frit valg af hjemmehjælp i Arbejderen den 15. januar 2013 udtaler: »Jeg frygter, at den øgede vægt på priskonkurrence endnu engang kan undergrave hjælpen til svækkede mennesker, der har svært ved selv at klare hverdagen«?
(Spm. nr. S 917).
13) Til social- og integrationsministeren af:
Anne-Mette Winther Christiansen (V):
Hvad mener ministeren er vigtigst i den danske ældrepleje, konkurrence på pris eller konkurrence på kvalitet?
(Spm. nr. S 918).
14) Til fødevareministeren af:
Jørn Dohrmann (DF):
Synes ministeren, at det er fornuftigt og økonomisk ansvarligt, at man sender mange breve ud til den samme landmand om registrering af rettelser vedrørende randzoner i stedet for at bare sende ét brev med alle de registreringer, som er relevante for den enkelte landmand?
(Spm. nr. S 826 (omtrykt)).
15) Til fødevareministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at et pizzeria som f.eks. Yellow Rose, der har været omtalt i flere medier, på trods af gentagne alvorlige overtrædelser af bl.a. fødevarelovgivningen fortsat kan sælge fødevarer til forbrugerne?
(Spm. nr. S 921).
16) Til fødevareministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Mener ministeren, at der i den eksisterende lovgivning er tilstrækkelig adgang til at fratage fødevarevirksomheder muligheden for at drive fødevarevirksomhed?
(Spm. nr. S 922).
17) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvad er ministerens holdning til afgrænsningscirkulæret mellem behandlingsredskaber og hjælpemidler, og vil ministeren tage initiativ til at revidere cirkulæret med henblik på at præcisere cirkulæret?
(Spm. nr. S 920).
18) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Kan ministeren bekræfte, at det er ministerens holdning, at danske menighedsråd altid skal overholde dansk lov, og at danske menighedsråd skal sikre, at pårørende til begravede personer på de danske kirkegårde har adgang til de informationer, som loven tilskriver, at de skal have?
(Spm. nr. S 915).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0