1) Spørgsmål om meddelelse af orlov og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Eigil Andersen (SF).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver.
Af Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 13.11.2012. Fremme 15.11.2012. Forhandling 15.01.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 20 af Jacob Jensen (V), Jan Johansen (S), Morten Marinus (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF)).
Forespørgsel til udenrigsministeren om retstilstanden i Kommunistkina.
Af Søren Espersen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 15.01.2013).
Forespørgsel til statsministeren og europaministeren om et EU i flere hastigheder.
Af Kristian Thulesen Dahl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 01.11.2012. Fremme 06.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. (Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 12.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger efter forældreorlov og præcisering af beskyttelsen ved mindre gunstig behandling).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 12.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder. (Præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 10.01.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0