1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at strafniveauet i Danmark for smugling af hash kritiseres for at være for lavt i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, og har ministeren en holdning til, om strafniveauet og domspraksis i Danmark burde være på samme niveau som i de øvrige skandinaviske lande?
(Spm. nr. S 824).
2) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at indsatsen over for færdselsforseelser har udviklet sig til en pengemaskine, jf. en række politifolks udtalelser til bladet Motor, januar 2013, hvor politibetjentene påpeger, at de i vid udstrækning gennemfører færdselskontroller alene med det formål at opfylde en række måltal frem for at gennemføre en effektiv og saglig indsats over for forseelser i trafikken?
(Spm. nr. S 828).
3) Til justitsministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Vil ministeren være villig til at se på mulighederne for en mere hensigtsmæssig fastsættelse og anvendelse af måltal for politiets indsats efter den kritik, som en række politibetjente i bladet Motor, januar 2013, har rejst over for den nuværende anvendelse og opfyldelse af overordnede måltal, hvor politibetjentene ifølge egne udsagn i vid udstrækning gennemfører færdselskontroller alene med det formål at opfylde de fastsatte måltal frem for at gennemføre en effektiv og saglig indsats over for forseelser i trafikken?
(Spm. nr. S 830).
4) Til skatteministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til den kritik af den svage og delvis manglende danske toldindsats, der kommer fra både Norge og Sverige i kølvandet på smugleriforsøget i Aalbæk Havn forleden, hvordan vil regeringen stramme op, så Danmark ikke i samme grad som i dag fortsætter med at være et transitland for narkotika til Norge og Sverige, og hvilke ressourcer overvejer regeringen at sætte ind på opgaven?
(Spm. nr. S 822, skr. begr.).
5) Til forsvarsministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Hvad er ministerens holdning til MF Villum Christensens (LA) udtalelse i artiklen »Flådestation reddet« i Sjællandske, lørdag den 1. december 2012, (1. sektion, side 8, under Korsørrubrikken) om, at »så sent som i sidste uge oplyste ministeren mig, at et af de største problemer var, at Venstre og Konservative ville flytte flådestationen til Frederikshavn«?
(Spm. nr. S 820).
6) Til børne- og undervisningsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Ønsker ministeren at sende et signal til skoleverdenen om, at politik er vigtigere end undervisning, ved at tillade, at elever pjækker fra undervisningen for at deltage i elevrådsarbejde?
(Spm. nr. S 694).
7) Til social- og integrationsministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Vil ministeren på baggrund af artiklen i Den Korte Avis den 8. januar 2013, »Regeringen vil ikke vide, hvad indvandringen koster«, svare på, hvorfor den danske befolkning midt i en økonomisk krise ikke må kende de økonomiske konsekvenser forbundet med bl.a. den nuværende førte udlændingepolitik samt tidligere tiders indvandring?
(Spm. nr. S 810).
8) Til social- og integrationsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvad er ministerens holdning til kommunernes indsats for at inddrage nærtstående familiemedlemmer, som f.eks. bedsteforældre, i sager om tvangsfjernelser, og hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre, at kommunerne bliver bedre til at sikre en sådan kontakt og samvær?
(Spm. nr. S 823).
9) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at sygehusindsatsen mod fedme i dag baseres på kirurgi, hvorimod diætetisk behandling næsten ikke benyttes, da tilskudstaksterne understøtter den nuværende adfærd?
(Spm. nr. S 825).
10) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Mener ministeren ikke, at der bør gennemføres kampagner mod brug af hash, på samme måde som Sundhedsstyrelsen har ført kampagner mod alkohol og tobak?
(Spm. nr. S 827).
11) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Joachim B. Olsen (LA):
I lyset af, at det i pressen har været fremme, at regeringen ikke har gjort sin holdning op til en liberalisering af apotekervæsenet, kan ministeren da oplyse, hvorfor det skulle være problematisk at udvide kredsen af folk, der kan eje apoteker, så længe den faglighed, medicinkunderne møder, ikke svækkes?
(Spm. nr. S 829).
12) Til kulturministeren af:
Nikolaj Villumsen (EL):
Er ministeren enig i, at kulturinstitutioner skal kunne lave formidling om historiske emner, uden at disse bliver ændrede eller påvirkede af pres fra aktørerne i konflikten, og mener ministeren, det er tilfældet med udstillingen om »det såkaldte armenske« folkedrab, som Det Kongelige Bibliotek vil lave sammen med den tyrkiske ambassade?
(Spm. nr. S 757).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0