Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner og lov om naturbeskyttelse. (Etablering af yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 23.11.2012. Betænkning 06.12.2012. 2. behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 12.12.2012).
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 13.11.2012. Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 13.11.2012. Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af svovl. (Bundfradrag i svovlafgiften).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 13.11.2012. Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet.
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 11.12.2012).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan og for afrapportering herom).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 28.11.2012. 2. behandling 13.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 13.12.2012 til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser m.v. for statslige institutioner og virksomheder m.v.).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 28.11.2012. 2. behandling 13.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Udstedelse af forsyningspligtbevillinger).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 06.12.2012. 2. behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 20.11.2012. 1. behandling 29.11.2012. Betænkning 11.12.2012. Ændringsforslag nr. 6-8 af 13.12.2012 uden for betænkningen af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard)).
Forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. (Ophævelse af hjemmeserviceordningen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 11.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 21.11.2012. 1. behandling 29.11.2012. Betænkning 11.12.2012. Ændringsforslag nr. 26-30 af 13.12.2012 uden for betænkningen af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).).
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. Ændringsforslag nr. 20 af 13.12.2012 uden for betænkningen af skatteministeren (Holger K. Nielsen).).
Forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Ændring af revisionsklausul).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 24.10.2012. 1. behandling 06.11.2012. Betænkning 28.11.2012).
Forslag til lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer.
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 21.11.2012. Betænkning 12.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen. (Fri anvendelse af visse data samt varetagelse af søopmåling).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 21.11.2012. Betænkning 12.12.2012).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven, markedsføringsloven og lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 08.11.2012. Betænkning 11.12.2012).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på motorvej m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 06.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse med særligt sigte på mindre byer og landdistrikter m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 08.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 11.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 08.11.2012. Betænkning 12.12.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0