Forespørgsel til statsministeren om det kommende EU-topmøde. (Hasteforespørgsel).
Af Kristian Thulesen Dahl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.12.2012. Fremme 11.12.2012).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Hvad vil regeringen gøre for at løse problemerne med bl.a. asylansøgere, der begår kriminalitet, som afsløret af TV 2 Nyhederne?
(Spm. nr. S 636).
2) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Hvad vil ministeren gøre for at bekæmpe den omfattende kriminalitet blandt asylansøgere, herunder handel med narkotika, som dokumenteret af TV 2?
(Spm. nr. S 643).
3) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Agter ministeren at adskille kriminelle asylansøgere fra de øvrige beboere på landets asylcentre?
(Spm. nr. S 644).
4) Til skatteministeren af:
Dennis Flydtkjær (DF):
Hvad er ministerens holdning til den åbenbart rigide fortolkning af reglerne for anvendelsen af afgiftsfritagede brandbiler, som SKAT har indtaget, der betyder, at brandbiler ikke (længere) må være behjælpelige med at tænde byens juletræ, og vil ministeren lægge en mere smidig tolkning af reglerne for dagen, så brandbiler godt i begrænset omfang kan deltage i lignende arrangementer, der har et anerkendelsesværdigt formål, hvor brandvæsenet samtidig får vist sit ansigt til glæde og gavn for byens børn og voksne?
(Spm. nr. S 624, skr. begr.).
5) Til kulturministeren af:
Christian Langballe (DF):
Er det ministerens holdning, at bl.a. folkeskolen, folkekirken og kongehuset er institutioner, der på en afgørende måde er med til at binde nationen sammen?
(Spm. nr. S 631).
6) Til kulturministeren af:
Christian Langballe (DF):
Når ministeren har udtalt, at »kulturen er det, der binder en nation sammen«, vil ministeren så forklare, hvad det betyder, og hvad det kommer til at betyde for regeringens kulturpolitik?
(Spm. nr. S 634, skr. begr.).
7) Til social- og integrationsministeren af:
Fatma Øktem (V):
Mener ministeren, at der er kommet konkrete resultater ud af de 46 mio. kr., der blev afsat i satspuljeordningen i november 2011 med det formål at støtte og hjælpe udsatte prostituerede samt tilbyde hjælp til at forlade prostitution?
(Spm. nr. S 638).
8) Til social- og integrationsministeren af:
Joachim B. Olsen (LA):
Mener ministeren, i lyset af Økonomi- og Indenrigsministeriets analyse nr. 6 fra den 6. november 2012, hvoraf det fremgår, at lavindkomstgruppen målt på livsindkomst udgør 0,3 pct. af befolkningen, når det ikke er »en opgørelse af, hvilke danskere der er fattige, f.eks. i den forstand, at de ikke har råd til basale fornødenheder som mad, tøj og husly«, men der i stedet er tale om »en opgørelse af personer med relativt lave indkomster«, at der meningsfyldt kan tales om materiel fattigdom i Danmark?
(Spm. nr. S 642 (omtrykt)).
9) Til miljøministeren af:
Gitte Lillelund Bech (V):
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at Naturstyrelsen bruger ressourcer på at slå græs langs grøftekanterne i statsskovene?
(Spm. nr. S 632).
10) Til miljøministeren af:
Gitte Lillelund Bech (V):
Mener ministeren, at der skal være forskel på driften af statsskovene og driften af parker, hvad angår arealpleje m.v.?
(Spm. nr. S 633).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0