Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om boliger til unge, elever og studerende.
Af Rosa Lund (EL) og Lars Dohn (EL).
(Anmeldelse 04.10.2012. Fremme 09.10.2012. Forhandling 20.11.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 7 af Jan Johansen (S), Linda Kristiansen (RV), Eigil Andersen (SF) og Rosa Lund (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 8 af Louise Schack Elholm (V), Mikkel Dencker (DF) og Benedikte Kiær (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 13.11.2012. 2. behandling 20.11.2012).
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina.
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 16.11.2012. Betænkning 20.11.2012).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 09.10.2012. Betænkning 15.11.2012).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Revision af reglerne om forkyndelse m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 09.10.2012. Betænkning 15.11.2012).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 09.10.2012. Betænkning 15.11.2012).
Forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. (Ophævelse af hjemmeserviceordningen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 14.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Adgang til delegation m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 15.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (Tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie skoler m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 15.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven. (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 14.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov nr. 529 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 01.11.2012).
Forespørgsel til skatteministeren om grænsehandel.
Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.10.2012. Fremme 23.10.2012).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på motorvej m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 14.11.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af retsstillingen for ofre for grovere volds- og sædelighedsforbrydelser begået i udlandet.
Af Peter Skaarup (DF) m.fl.
(Fremsættelse 04.10.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om indgåelse af aftaler om foranstaltninger til sikring af effektiv udmøntning af afsoning i hjemlandet, efterforskning og kriminalitetsforebyggelse.
Af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF).
(Fremsættelse 09.10.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0