Fremsat: 23-10-2007

Forslag til lov om CO2-kvoter.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 09.10.2012. Betænkning 08.11.2012. 2. behandling 15.11.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 13.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden. (Ophævelse af krav om særskilt aflivning af fostre i forbindelse med slagtning).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 15.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Udstedelse af forsyningspligtbevillinger).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 14.11.2012).
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen).
(Fremsættelse 03.10.2012).
Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 14.11.2012).
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet.
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 14.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse med særligt sigte på mindre byer og landdistrikter m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 08.11.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om en pulje til nedrivning og renovering i landdistriktskommunerne.
Af Birgitte Josefsen (V) og Mai Henriksen (KF) m.fl.
(Fremsættelse 09.10.2012).
Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om boliger til unge, elever og studerende.
Af Rosa Lund (EL) og Lars Dohn (EL) .
(Anmeldelse 04.10.2012. Fremme 09.10.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0