Forespørgsel til justitsministeren om ny offentlighedslov.
Af Pia Adelsteen (DF), Pernille Skipper (EL) og Simon Emil Ammitzbøll (LA).
(Anmeldelse 10.10.2012. Fremme 23.10.2012. Forhandling 08.11.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 5 af Pernille Skipper (EL), Pia Adelsteen (DF) og Simon Emil Ammitzbøll (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 6 af Julie Skovsby (S), Jan E. Jørgensen (V), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Tom Behnke (KF)).
Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om regeringens politik for yderområder og øer.
Af Mette Hjermind Dencker (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF) og Morten Marinus (DF).
(Anmeldelse 07.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 07.11.2012).
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 01.11.2012).
Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 01.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af svovl. (Bundfradrag i svovlafgiften).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 01.11.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om pulje til skatte- og afgiftslettelser for turismeerhvervet.
Af Torsten Schack Pedersen (V) m.fl.
(Fremsættelse 04.10.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier.
Af Torsten Schack Pedersen (V), Ole Birk Olesen (LA) og Mike Legarth (KF) m.fl.
(Fremsættelse 04.10.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0