Fremsat: 23-10-2007

1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Forespørgsel til handels- og investeringsministeren om en forstærket dansk indsats på det internationale handelspolitiske område.
Af Steen Gade (SF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Jens Joel (S), Lone Loklindt (RV) og Lene Espersen (KF).
(Anmeldelse 16.05.2013. Fremme 21.05.2013. Forhandling 31.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 83 af Steen Gade (SF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Jens Joel (S), Hans Kristian Skibby (DF), Lone Loklindt (RV) og Per Stig Møller (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 84 af Nikolaj Villumsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 85 af Mette Bock (LA)).
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Forstærket indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(2. behandling 30.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Sikkerhedsmæssig afvikling af bestemte idrætsbegivenheder).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(2. behandling 30.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af 31.05.2013 til 3. behandlingen af justitsministeren (Morten Bødskov)).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Seksualforbrydelser).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 28.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 30.05.2013).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 30.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 19.04.2013. 1. behandling 25.04.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 30.05.2013. Tillægsbetænkning 31.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer vedrørende forsvarets uddannelser).
Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup).
(2. behandling 30.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 31.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer af organiseringen af ledelsen af forsvaret).
Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup).
(2. behandling 30.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 31.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om kolonihaver. (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikkevarige kolonihaveområder til varige m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 25.04.2013. 1. behandling 02.05.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 30.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en konsekvent linje over for asylansøgere, der begår kriminalitet i Danmark.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 03.04.2013. 1. behandling 02.05.2013. Betænkning 30.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre, at den nuværende frist for sletning af fingeraftryk i Danmark bibeholdes.
Af Peter Skaarup (DF) og Tom Behnke (KF) m.fl. (Omtrykt).
(Fremsættelse 19.02.2013. 1. behandling 23.04.2013. Betænkning 30.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager.
Af Peter Skaarup (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.02.2013. 1. behandling 23.04.2013. Betænkning 07.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af straffen i sager om ærekrænkelse.
Af Peter Skaarup (DF), Preben Bang Henriksen (V), Tom Behnke (KF) m.fl.
(Fremsættelse 25.01.2013. 1. behandling 07.05.2013. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af rockerloven.
Af Peter Skaarup (DF) og Tom Behnke (KF) m.fl.
(Fremsættelse 12.03.2013. 1. behandling 21.05.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en undersøgelseskommission vedrørende Morten Storms aktiviteter for PET og andre vestlige efterretningstjenester.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 14.03.2013. 1. behandling 03.05.2013. Betænkning 30.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser.
Af Stine Brix (EL) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
(Fremsættelse 10.04.2013. 1. behandling 17.05.2013. Betænkning 30.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget. (Spørgetime med statsministeren m.v.).
Af Udvalget for Forretningsordenen.
(Fremsættelse i betænkning fra Udvalget for Forretningsordenen 30.05.2013. Anmeldelse 31.05.2013).
Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Ændring af reglerne om støttetid, begrænsninger i adgangen til Statens Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelser, nye støttesatser for hjemmeboende, ændret satsregulering i perioden 2014-2021, øget støtte til befordringsgodtgørelse m.v.).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 28.05.2013).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 28.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.).
Af miljøministeren (Pia Olsen Dyhr, fg.).
(Fremsættelse 28.05.2013).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Ændring af rammerne for almene medicinske ydelser m.v. i praksissektoren, herunder styrkelse af regionernes planlægnings-og styringsmuligheder, ensartet kvalitet, systematisk patientinddragelse, erstatningspligt m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.05.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0