Forslag til lov om ændring af lov om Statstidende. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om obligatorisk digital levering af meddelelser til optagelse i Statstidende).
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.).
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse ved salg af andelsboliger og indførelse af karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 05.04.2013. Betænkning 29.05.2013).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 24.04.2013. 1. behandling 14.05.2013. Betænkning 29.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Forbud mod fremme af terrorisme i programvirksomhed m.v.).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 02.04.2013. Betænkning 22.05.2013).
Forslag til lov om socialtilsyn.
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 10.04.2013. 1. behandling 16.04.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder. (Konsekvensændringer som følge af lov om socialtilsyn m.v.).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 10.04.2013. 1. behandling 16.04.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. (Medmoderskab m.v.).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 10.04.2013. 1. behandling 16.04.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ændrede regler for opkrævning af grundskyld.
Af Ole Birk Olesen (LA) m.fl.
(Fremsættelse 02.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om et nationalt indeks for livskvalitet.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 02.04.2013).
Beslutningsforslag om nedsættelse af en socialkommission.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 10.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om vielser foretaget af borgmestre og byrådsmedlemmer.
Af Eva Kjer Hansen (V) m.fl.
(Fremsættelse 23.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2011.
(Fremsættelse (i betænkning) 16.05.2013. Anmeldelse 23.05.2013).
Forespørgsel til handels- og investeringsministeren om en forstærket dansk indsats på det internationale handelspolitiske område.
Af Steen Gade (SF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Jens Joel (S), Lone Loklindt (RV) og Lene Espersen (KF).
(Anmeldelse 16.05.2013. Fremme 21.05.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0