Fremsat: 23-10-2007

Forespørgsel til skatteministeren om Camilla Vest-sagen. (Hasteforespørgsel).
Af Claus Hjort Frederiksen (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Ole Birk Olesen (LA) og Brian Mikkelsen (KF).
(Anmeldelse 16.05.2013. Fremme 21.05.2013).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Forslag til folketingsbeslutning om kritik af udviklingen i Ungarn.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 04.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om styrket beskyttelse af personnummeret.
Af Peter Skaarup (DF) m.fl.
(Fremsættelse 04.04.2013).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Vil ministeren i forlængelse af ministerens svar på spørgsmål nr. S 1257 svare klart og utvetydigt på, hvorvidt ministeren bakker op om sin partifælle, Simon Kollerups, forslag om, at nordjyske virksomheder ikke selv skal modtage den af regeringen foreslåede besparelse i selskabsskat, men at midlerne i stedet skal samles i en pulje, der skal anvendes til at gøre lokale virksomheder mere konkurrencedygtige?
(Spm. nr. S 1829 (omtrykt)).
2) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener ministeren, at de aftalte vækstpakker er nok til at vende den faldende beskæftigelse i 2013 – og hvis ikke, vil regeringen så tage yderligere initiativer, for at det sker?
(Spm. nr. S 1843 (omtrykt)).
3) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvilken effekt på kommunernes samlede økonomi vil det efter ministerens vurdering få, hvis regeringens forslag om en senere indfasning af dagpengereformen gennemføres?
(Spm. nr. S 1866 (omtrykt)).
4) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Finder ministeren det forsvarligt, at antallet af ATK-vogne til fartkontrol fastsættes af embedsmænd i Finansministeriet frem for af Rigspolitiet ud fra deres politifaglige vurdering af det færdselssikkerhedsmæssige behov for automatisk fartkontrol, jf. BT's artikel den 16. maj 2013?
(Spm. nr. S 1873).
5) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Hvordan mener ministeren, at partikelterapicenteret til kræftbehandling i Aarhus skal finansieres?
(Spm. nr. S 1874. Medspørger: Martin Geertsen (V)).
6) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Mener ministeren, at det er udtryk for god regeringsførelse, der sikrer høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister, at hun i 22 af 24 tilfælde i det seneste folketingsår ikke overholdt Folketingets anbefalede høringsfrist på mindst 4 uger, og i hele 9 tilfælde havde en høringsfrist på under 1 uge, som det beskrives i artiklen »Ministerier umuliggør ordentlige høringssvar« i Information den 13. maj 2013?
(Spm. nr. S 1875).
7) Til social- og integrationsministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Er det efter ministerens opfattelse tilfredsstillende, at udviklingshæmmede – mod deres vilje – flyttes væk fra dagtilbud, herunder særligt set i lyset af hensynet til deres udvikling og stimulering?
(Spm. nr. S 1876).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0