L 142 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige.
(Ændring af revisionsbestemmelse).
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 13

Kan ministeren garantere, at de tele- og internetdata, der opbevares hos udbyderne af tele- og internettjenester, rent faktisk slettes efter reglerne i udbudsbekendtgørelsen og efter eventuelle andre bestemmelser som ministeren er ansvarlig for? Er det i den forbindelse ministerens opfattelse, at den ansvarlige tilsynsmyndighed på området har de nødvendige ressourcer til at føre tilsyn på et niveau, der gør at alle sådanne oplysninger rent faktisk slettes i henhold til reglerne?
Dato: 22-04-2013
Status: Endeligt besvaret
Emne: international ret og menneskerettigheder

Endeligt svar

Dokumentdato: 13-05-2013
Modtaget: 13-05-2013
Omdelt: 13-05-2013

L 142 - svar på spm. 13 om ministeren kan garantere, at de tele- og internetdata, der opbevares hos udbyderne af tele- og internettjenester, rent faktisk slettes efter reglerne i udbudsbekendtgørelsen, fra erhvervs- og vækstministeren

Følgebrev.doc
Html-version
Svar på spm. 13.doc
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 22-04-2013
Modtaget: 22-04-2013
Omdelt: 22-04-2013

Spm. om ministeren kan garantere, at de tele- og internetdata, der opbevares hos udbyderne af tele- og internettjenester, rent faktisk slettes efter reglerne i udbudsbekendtgørelsen, til erhvervs- og vækstministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version