L 132 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg.
(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling m.v.).
Af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)
Udvalg: Kommunaludvalget
Samling: 2012-13
Status: Bortfaldet

Bilag 1

Høringssvar, og høringsnotat, fra økonomi- og indenrigsministeren
Emne: lovudkast