L 129 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte).
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2012-13
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 30-01-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 08-02-2013
Betænkning afgivet 09-04-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 23-04-2013
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Lovforslaget indebærer, at den såkaldte forlængede refleksionsperiode til ofre for menneskehandel udvides fra de nuværende 100 dage, så den kan udgøre op til i alt 120 dage. Endvidere indeholder lovforslaget en selvstændig bestemmelse om, at Udlændingestyrelsen kan give midlertidig opholdstilladelse til bl.a. ofre for menneskehandel af efterforsknings- og retsforfølgningsmæssige hensyn.

Herudover indebærer lovforslaget, at det fremover ikke skal tillægges betydning, at en udlænding kun har opholdt sig her i landet i kortere tid, i forbindelse med en afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt på baggrund af ægteskab eller fast samlivsforhold i de situationer, hvor udlændingen godtgør, at udlændingen har ophævet samlivet, som følge af at udlændingen eller dennes barn har været udsat for vold.

Lovforslaget blev delt til L 129 A og L 129 B.
Delt i: