L 129 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte).
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2012-13
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 30-01-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 08-02-2013
Betænkning afgivet 09-04-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 23-04-2013
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Lovforslaget indebærer, at den såkaldte forlængede refleksionsperiode til ofre for menneskehandel udvides fra de nuværende 100 dage, så den kan udgøre op til i alt 120 dage. Endvidere indeholder lovforslaget en selvstændig bestemmelse om, at Udlændingestyrelsen kan give midlertidig opholdstilladelse til bl.a. ofre for menneskehandel af efterforsknings- og retsforfølgningsmæssige hensyn.

Herudover indebærer lovforslaget, at det fremover ikke skal tillægges betydning, at en udlænding kun har opholdt sig her i landet i kortere tid, i forbindelse med en afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt på baggrund af ægteskab eller fast samlivsforhold i de situationer, hvor udlændingen godtgør, at udlændingen har ophævet samlivet, som følge af at udlændingen eller dennes barn har været udsat for vold.

Lovforslaget blev delt til L 129 A og L 129 B.
Delt i:

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0