L 55 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland.
(Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar, skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Grønlandsudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-11-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 13-11-2012
Betænkning afgivet 07-12-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 13-12-2012
3. behandlet, vedtaget 19-12-2012
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven ajourfører arbejdsmiljøloven for Grønland på nogle udvalgte områder i forhold til den danske arbejdsmiljølov. Det betyder bl.a., at arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar begrænses for visse arbejdsmiljøovertrædelser, når arbejdsgiveren har gjort alt, hvad der var muligt, for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Samtidig skal ansattes kriminalretlige ansvar skærpes, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljøloven. Ligeledes skærpes de kriminalretlige foranstaltninger i de tilfælde, hvor en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen har resulteret i en arbejdsulykke med alvorlig personskade eller døden til følge.

Derudover skal der indføres en særlig arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer på bygge- og anlægsområdet. Herudover indeholder loven en hjemmel til, at Arbejdstilsynet kan opkræve gebyr for, at sikkerhedsrepræsentanter deltager i arbejdsmiljøuddannelsen, som i Grønland varetages af Arbejdstilsynet. Loven præciserer også, at den ikke længere omfatter offshorearbejde, fordi Grønlands Selvstyre har hjemtaget dette område i slutningen af 2009. Både Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd og Grønlands Selvstyre har udtalt støtte til loven.
Afstemning:
Vedtaget 102 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF) 8 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget