L 30 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
(Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 10-10-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 26-10-2012
Betænkning afgivet 13-12-2012
2. behandlet/henvist til udvalg 17-12-2012
Tillægsbetænkning afgivet 17-12-2012
3. behandlet, vedtaget 19-12-2012
Ministerområde:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Resumé:
Loven giver patienter ret til udredning i sygehusvæsenet inden for 30 dage. Hvis det ikke er fagligt muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal regionsrådet inden for samme frist opstille en plan for det videre udredningsforløb.

Med loven indføres der en differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg på private aftalesygehuse, således at retten indtræder ved 2 måneders ventetid ved mindre alvorlige sygdomme og ved 1 måneds ventetid ved alvorlige sygdomme.

Loven træder i kraft den 1. januar 2013, dog træder retten til hurtig udredning først i kraft den 1. september 2013.
Afstemning:
Vedtaget 59 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL) 50 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget