L 215 Forslag til lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område.
Af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-04-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 25-04-2013
Betænkning afgivet 26-04-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 26-04-2013
3. behandlet, vedtaget 26-04-2013
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven forlænger eller fornyer overenskomster og aftaler for visse ansatte på det offentlige område, herunder navnlig lærere i folkeskolen, til den 31. marts 2015 og den fredspligt, der er knyttet til overenskomst- eller aftaleforholdet. Loven bestemmer endvidere, at iværksatte arbejdsstandsninger skal ophøre. Forlængelsen eller fornyelsen sker med de ændringer i overenskomster og aftaler, som parterne har opnået enighed om, og med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af loven.

Loven består af fire hovedelementer:
- Arbejdstid på undervisningsområdet
- Lønstigninger m.v.
- Forpligtende partssamarbejde om kompetenceudvikling
- Forpligtende partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø.
Afstemning:
Vedtaget 96 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, KF) 13 stemmer imod forslaget (EL, LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.