L 149 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene.
(Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål).
Af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)
Udvalg: Udvalget for Landdistrikter og Øer
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-02-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 26-02-2013
Betænkning afgivet 02-04-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 16-04-2013
3. behandlet, vedtaget 23-04-2013
Ministerområde:
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Resumé:
Loven indebærer, at en kommunalbestyrelse kan tillade, at en helårsbolig benyttes til fritidsformål og på et senere tidspunkt vender tilbage til helårsbeboelse. Loven er et led i regeringens indsats imod forfald af boliger i områder med affolkning i landdistrikterne.
Afstemning:
Vedtaget 101 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF) 8 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget