L 147 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning.
(Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone).
Af: Miljøminister Ida Auken (SF)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Lovforslag som vedtaget

Vedtaget: 04-04-2013

Vedtaget: 04-04-2013

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. april 2013

20121_l147_som_vedtaget.pdf
Html-version