L 144 Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen.
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Samrådsspørgsmål

9 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 144 - samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om en redegørelse for, hvorvidt oplysninger om at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i midten af december ikke fremkom med oplysninger om antallet af personer på dagpenge, der ville miste dagpengeretten i det første halvår af 2013, på trods af at hun var bekendt med disse, ville være omfattet af retten til aktindsigt efter lovforslaget, til justitsministeren
Samrådsspørgsmål.pdf
Html-version
L 144 - samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om, i hvilken udstrækning mener ministeren, at ministerens vurdering af, at der ikke med L 144 vil være adgang til aktindsigt i de såkaldte dagpengetal, er forenelig med de forudsætninger, der fremgår af Offentlighedskommissionens betænkning, til justitsministeren
Samrådsspørgsmål.pdf
Html-version
L 144 - samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om, hvordan ministeren mener, at grænsen mellem faglige vurderinger og faktuelle oplysninger skal trækkes, til justitsministeren
Samrådsspørgsmål.pdf
Html-version
L 144 - samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil håndtere den store usikkerhed om fortolkningen af lovforslaget, til justitsministeren
Samrådsspørgsmål.pdf
Html-version
L 144 - samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om, hvordan ministeren mener, at kontrolorganer som Ombudsmanden, Rigsrevisionen mv. skal kunne anvendes som erstatning for de indskrænkelser i adgangen til aktindsigt, der følger af lovforslaget, til justitsministeren
Samrådsspørgsmål.pdf
Html-version
L 144 - samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om, hvordan regeringen vil sikre, at ministerier og andre offentlige myndigheder vil overholde tidsfristerne i forhold til ansøgninger om aktindsigt efter en evt. vedtagelse af den nye offentlighedslov, til justitsministeren
Samrådsspørgsmål.pdf
Html-version
L 144 - samrådsspørgsmål G Samrådsspm. om man med de nævnte eksempler i svar på spørgsmål 19, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 128, 129, 130, 131, 132 og 135 lever op til formålet om at sikre åbenhed hos myndigheder m.v., som er formuleret i forslaget til ny offentlighedslov, til justitsministeren
Samrådsspørgsmål.pdf
Html-version
L 144 - samrådsspørgsmål H Spørgsmålet tilbagetaget.
L 144 - samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om en redegørelse for, om den sag, der kom til offentlighedens kendskab pga. en aktindsigt til Berlingske Tidende, og som nu fører til, at klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard modtager en næse, ville have været kommet til offentlighedens kendskab, hvis reglerne i den foreslåede offentlighedslov havde været gældende, til justitsministeren
Samrådsspørgsmål.pdf
Html-version
9 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200