L 135 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven.
(Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.).
Af: Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard
Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Lovforslag som vedtaget

Vedtaget: 30-05-2013

Vedtaget: 30-05-2013

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2013

20121_l135_som_vedtaget.pdf
Html-version