B 20 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af au pair-ordningen.
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2012-13
Status: 2. beh./Forkastet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-11-2012
1. behandlet/henvist til udvalg 07-02-2013
Betænkning afgivet 20-03-2013
2. behandlet/forkastet 04-04-2013
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Forslaget gik ud på at ændre reglerne om au pair-ordningen efter følgende retningslinjer:
– Danmark skulle tiltræde ILO-konventionen om »domestic workers« fra 2011 med en tiltrædelsesbeslutning, der slog fast, at den danske au pair-ordning var omfattet af konventionen.
– Lommepengene skulle forhøjes fra de nuværende 3.150 kr. pr. måned, så de blev bragt på niveau med lønnen for en serviceassistentelev over 18 år, som på det tidspunkt var 5.230 kr. pr. måned.
– Værtsfamilierne skulle betale au pair-personens rejse til og fra Danmark og betale for danskkurser.
– Opholdsperioden skulle udvides fra maksimalt 2 år til maksimalt 3 år og skulle ikke være bundet til en bestemt værtsfamilie.
– Au pair-personen skulle være sikret ferie med løn.
– Reglerne om, at au pair-personen hverken måtte være gift eller have børn, skulle fjernes.
Afstemning:
Forkastet 8 stemmer for forslaget (EL) 100 stemmer imod forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget