Skatteudvalget 2012-13
SAU Alm.del
Offentligt
1222306_0001.png
1222306_0002.png
J.nr.13-0045019Dato: 05.03.2013
TilFolketinget - Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 260 af 6. februar2013.(Alm. del).
Holger K. Nielsen/Lene Skov Henningsen

Spørgsmål:

Mener ministeren, at der kan og skal lægges en afgift på et produkt ud fra enformodningsregel om, at slutproduktet vil blive brænde?

Svar:

Der henvises til besvarelsen afSAU alm. del spørgsmål 252 af 6. februar 2013.
Side 2