Skatteudvalget 2012-13
SAU Alm.del
Offentligt
1222296_0001.png
1222296_0002.png
J.nr.13-0045019Dato: 05.03.2013
TilFolketinget - Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 256 af 6. februar2013.(Alm. del).
Holger K. Nielsen/Lene Skov Henningsen

Spørgsmål:

Er ministeren enig i, at det først er ved markedsføringen af det endelige af-giftspligtige produkt, at afgiftspligten indtræder?

Svar:

Der henvises til besvarelsen af SAU alm. del spørgsmål 252 af 6. februar 2013.
Side 2