Skatteudvalget 2012-13
SAU Alm.del
Offentligt
1222288_0001.png
1222288_0002.png
J.nr. 13-004519Dato: 05.03.2013
TilFolketinget - Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 252 af 6. februar2013.(Alm. del).
Holger K. Nielsen/Lene Skov Henningsen

Spørgsmål:

Er ministeren enig i, at det er produktet brænde til rumopvarmning, der skalpålægges forsyningssikkerhedsafgift?

Svar:

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik den 22.marts 2012 aftale om den danske energipolitik 2012-2020 (Energiaftale 2012). Med aftalenfastlægges konkrete energipolitiske initiativer for perioden 2012-2020. Det fremgår bl.a. afEnergiaftale 2012, at der skal indføres en forsyningssikkerhedsafgift på al rumvarme m.v.,dvs. rumvarme m.v. fra såvel fossile brændsler som biomasse.Da biomasse er et nyt afgiftsgrundlag, skal der udarbejdes en konkret model for opkræv-ning af afgiften.Skatteministeriet er i øjeblikket i gang med at undersøge afgiftsgrundlaget for forsynings-sikkerhedsafgiften.Dette arbejde er endnu ikke nået til et punkt, hvor det er muligt at besvare spørgsmål omafgiftens konkrete udformning,herunder stillingtagen til kredsen af registreringspligtige ogden nærmere afgrænsning af træ omfattet af afgiften.Den endelige afgiftsmodel for forsyningssikkerhedsafgiften vil fremgå af lovforslaget omforsyningssikkerhedsafgiften, som forventes fremsat i foråret 2013.
Side 2