Skatteudvalget 2012-13
SAU Alm.del Bilag 116
Offentligt
1212414_0001.png
I december 2012 vedtog Folketinget en ekstra afgift på kaskoforsikring af lystbådebegrundet i øgede udgifter til drift af Lyngby Radio.Af Forsvarsaftalen fremgår, at driften af Lyngby Radio 1. januar 2015 skal overgå tilForsvaret. Mener du på den baggrund fortsat, det er rimeligt at pålægge danskebådejere en ekstraudgift på cirka 30 millioner om året, og vil du i den anledning tageinitiativer?Mvh. freelancejournalistpoul.poulsen@baadnyt.dkMobil 2060 4587Forsvarsaftalen side 10:Drift af nød-, il- og sikkerhedsradio
Der vil ske en omlægning af de maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester iDanmark og iGrønland. Opgaven opdeles i henholdsvis drift af radionettene og drift afradiorummene ihenholdsvis Danmark og i Grønland.I den forbindelse vil staten hjemtage opgaven med drift af radiorummenefra 2015 og ikkekonkurrenceudsætte disse. Som følge heraf påtager forsvaret sigopgaven med drift afradiorummet i Danmark fra 2015 og frem. For så vidt angår radiorummet iGrønlandafventes udfaldet af EU-domstolens tolkning af EU-direktivets gyldighedfor Grønland(forventeligt i 2014).