Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del
Offentligt
1264160_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Retsudvalgets spørgsmål 922af 12. juni 2013 til skriftligbesvarelse (alm. del)25. juni 2013Spørgsmål 922 fra Retsudvalget til udenrigsministeren:Vil ministeren redegøre for om Udenrigsministeriet forud for formanden for det kinesiskeparlaments overhus Yu Zhengshengs officielle besøg i Danmark 4.-7. juni 2013, hvorFolketinget var vært, fik en henvendelse fra Kina vedrørende kinesiske krav til pressedækningenm.v. (dvs. ved officielle fotoseancer, pressemøder m.v.)? Vil ministeren i givet fald oplyse,hvilke organisationer/medier, Kina eventuelt ikke ønskede til stede ved diverse begivenheder iforbindelse med besøget og om ministeriet i givet fald indledte en dialog om dette medkineserne? Kan ministeren desuden oplyse, hvorvidt og i givet fald hvornår man iUdenrigsministeriet vidste, at den kinesiske delegation ville stille krav til Folketinget om atændre den aftalte fotoevent, hvor pressefolk var blevet akkrediteret, idet den kinesiskedelegation ønskede visse akkrediterede medier ikke skulle deltage, hvilket resulterede i enbeslutning om helt at droppe det planlagte pressemøde i forbindelse med frokosten mellemFolketingets præsidium og den kinesiske delegation?Svar:Udenrigsministeriet har i forberedelserne af besøget af formanden for Det Kinesiske FolksPolitiske Rådgivende Konference (CPPCC), Yu Zhengsheng haft en dialog med Kinasambassade om besøget, herunder formatet for pressedækningen. Udenrigsministeriet har hergjort opmærksom på, at de forskellige pressearrangementer var et anliggende for de individuellearrangører.