Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del Spørgsmål 922
Offentligt
1259409_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Udenrigsministeren12. juni 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 922

Vil ministeren redegøre for om Udenrigsministeriet forud for formanden for detkinesiske parlaments overhus Yu Zhengshengs officielle besøg i Danmark4.-7. juni 2013, hvor Folketinget var vært, fik en henvendelse fra Kina vedrø-rende kinesiske krav til pressedækningen m.v. (dvs. ved officielle fotoseancer,pressemøder m.v.)? Vil ministeren i givet fald oplyse, hvilke organisationer/medier, Kina eventuelt ikke ønskede til stede ved diverse begivenheder i for-bindelse med besøget og om ministeriet i givet fald indledte en dialog om det-te med kineserne? Kan ministeren desuden oplyse, hvorvidt og i givet faldhvornår man i Udenrigsministeriet vidste, at den kinesiske delegation ville stil-le krav til Folketinget om at ændre den aftalte fotoevent, hvor pressefolk varblevet akkrediteret, idet den kinesiske delegation ønskede visse akkrediteredemedier ikke skulle deltage, hvilket resulterede i en beslutning om helt at drop-pe det planlagte pressemøde i forbindelse med frokosten mellem Folketingetspræsidium og den kinesiske delegation?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Espersen (DF) og Pernille Skipper(EL).Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 26. juni 2013.Svaret bedes sendt elektronisk til spørgerne på Soren.Espersen@ft.dk, Per-nille.Skipper@ft.dk og til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1