Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del
Offentligt
1273778_0001.png
1273778_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
21. august 2013PolitikontoretJean Elisabeth Hørdum2013-0030-1518807223
Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 921 (Alm. del), somFolketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 12. juni 2013.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Espersen (DF) og PernilleSkipper (EL).
Morten Bødskov/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 921 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oversende eventuel skriftlig korrespondancemellem Justitsministeriet og politiet i forbindelse med plan-lægningen af formanden for det kinesiske parlaments overhusYu Zhengshengs besøg i Danmark 4.-7. juni 2013?”

Svar:

Der kan henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 895 (Alm.del) fra Folketingets Retsudvalg.
2