Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del Spørgsmål 921
Offentligt
1259404_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren12. juni 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 921

Vil ministeren oversende eventuel skriftlig korrespondance mellem Justitsmi-nisteriet og politiet i forbindelse med planlægningen af formanden for det kine-siske parlaments overhus Yu Zhengshengs besøg i Danmark 4.-7. juni 2013?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Espersen (DF) og Pernille Skipper(EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgerne på Soren.Espersen@ft.dk, Per-nille.Skipper@ft.dk og til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1