Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del Spørgsmål 920
Offentligt
1259399_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren12. juni 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 920

Har Københavns Politi modtaget anmeldelser af demonstrationer forud for, atformanden for det kinesiske parlaments overhus Yu Zhengshengs besøgteDanmark 4.-7. juni 2013? I bekræftende fald ønskes oplyst, om der blev givettilladelse til demonstrationerne, eller om der blev nedlagt forbud eller pålagtdemonstranterne restriktioner, og hvad begrundelserne var for eventuelle for-bud eller restriktioner?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Espersen (DF) og Pernille Skipper(EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgerne på Soren.Espersen@ft.dk, Per-nille.Skipper@ft.dk og til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1