Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del Spørgsmål 895
Offentligt
1257616_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren7. juni 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 895

Vil ministeren redegøre for forløbet, og hvilke instruktioner der var givet til po-litiet, i forbindelse med at Jens Christian Nielsen d. 5. juni 2013 blev bedt omat forlade krydset mellem Kystholmen og Hammerholmen i Hvidovre, hvorhan viste det tibetansk flag frem for Yu Zhengsheng, der på tidspunktet var påofficielt besøg i Danmark?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) MichaelAastrup Jensen (V).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Michael.Aastrup@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1