Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del Spørgsmål 1099
Offentligt
1275536_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
28. august 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
REU alm. del
Spørgsmål 1099
Ministeren bedes oversende sit talepapir fra det åbne samråd den 22. juni
2013 om politiets indsats ifm. det kinesiske parlaments besøg i Danmark den
4.-7. juni 2013, jf. REU alm. del - samrådsspm. BI-BL.
Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardt
formand
1/1