Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
SUU Alm.del
Offentligt
1290078_0001.png
Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Dato: 14. oktober 2013Enhed: Primær SundhedSagsbeh.: DEPSBRESags nr.: SJ-STD-DEPSBREDok nr.: 1312574
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 30. september 2013stillet følgende spørgsmål nr. 995 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fraHans Christian Schmidt (V).Spørgsmål nr. 995:”Da behandlingen af funktionelle lidelser foregår på hovedfunktionsniveau, somSundhedsstyrelsen ikke har hjemmel til at fastsætte krav omkring, bedes mini-steren oplyse, hvordan forskningen kan foregå på hovedfunktionsniveau, nårForskningsklinikken samarbejder med og underviser læger og andet personaleindenfor mange forskellige specialer på landsplan (ud fra TERM-modellen), lige-som patienter fra forskellige regioner kan henvises til Forskningsklinikken”.Svar:I henhold til sundhedsloven fastsætter Sundhedsstyrelsen, hvad der er speci-alfunktioner og opstiller krav til og skal godkende varetagelse af specialfunkti-oner. Derimod skal Sundhedsstyrelsen ikke godkende varetagelse af hoved-funktioner.I forbindelse med min besvarelse af spørgsmål nr. 813 (Alm.del) om funktio-nelle lidelser, stillet af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg i au-gust 2012 har Sundhedsstyrelsen bl.a. udtalt følgende:”Funktionel lidelse” er ikke en diagnostisk enhed, men dækker over en rækkeforskellige tilstande og diagnoser, som således er forankret i forskellige spe-cialer”.Forskning på sundhedsområdet foregår på alle niveauer i sygehusvæsenetmv. Der er ikke centralt fastsatte regler for at tilbyde undervisning
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
Sarah Bang Refberg